برای شروع بازی آرچری‌ تگ، هر یک از بازیکنان دارای یک ماسک برای محافظت از چشم و صورت خود و همینطور هر بازیکن دارای یک ساعد بند هم می باشد. دو تیم در طرف مقابل زمین بازی قرار می‌گیرند، با یک منطقه ایمنی در وسط. قبل از بازی، پیکان‌ها در این منطقه امن برای شروع بازی قرار می‌گیرند و هیچ تیراندازی در این منطقه در طول  مدت بازی مجاز نیست. البته، علاوه بر این، بازیکنان مجاز به عبور از این منطقه برای ورود به قلمرو تیم  مقابل نیستند. اگر شما این قانون را بشکنید و به قلمروی دشمن دست درازی کنید، شما خود به خود از بازی اخراج (دیس کوالی  فای) می‌شوید.

تیرهای آرچری تگ دارای نوک‌های فومی به منظور ایمنی هستند وهر بازیکن تنها مجاز به برداشتن و داشتن دو تیر در هر زمان مشخص هستند. مدیریت موجودی تیرهای شما، بخش مهمی از استراتژی کلی این بازی است.
اگر شما تیر را پرتاب کنید، تنها امید شما این است که به یک بازیکن برخورد کند که بتوانید او را حذف کنید و همینطور بازیکنان مقابل نتوانند تیر شما را دریافت کنند، زیرا با گرفتن ضرب تیر پرتاب شده توسط تیم دیگر بازیابی انجام شده و تیم مقابل امتیاز مهمی را دریافت می‌کند.

به منظور آوردن یک بازیکن پس از اینکه حذف شده، شما باید به نقطه هدف بزنید یا یک تیر از اعضای تیم مقابل را در هوا بگیرید. هر چند باید مراقب باشید از آن‌جا که از دست دادنِ بعد از گرفتن، به این معنی خواهد بود که شما حذف می‌شوید!
هر یک از بازی‌ها حداکثر 7 دقیقه طول می‌کشد و می‌تواند شامل نهایت دو دور باشد. این بازی زمانی که یک تیم تمام بازیکنان تیم مقابل را حذف کرده، یا تمام 5 نقطه هدف را زده باشد، رسماً پایان می‌یابد .سرعت بالای آرچری تگ، بازیکنان را مجبور به راه رفتن و دویدن در تمام وقت بازی می‌کند، این بازی‌ها سریع هستند، و برای بازیکنان با انرژی بالا طراحی شده‌است.

Leave a Reply

پنج × یک =